Hjem
Det medisinske fakultet

Første kull yngre forskningsledere

Det medisinsk-odontologiske fakultet har tatt opp åtte deltakere til lederprogrammet for yngre forskningsledere. Dekanus Per Omvik er svært fornøyd med at det kom inn hele 22 søknader til programmet som arrangeres for første gang.

Deltakerne kommer fra flere ulike institutter; Kathrine Skarstein og Silke Appel fra Gades, Marit Bakke er fra biomedisin og Stephanie Le Hellard holder til ved klinisk medisin. Fra samfunnsmedisin er Ole Frithjof Norheim og Tone Bjørge tatt opp. Marit Øilo er fra klinisk odontologi og Bjørn Tore Gjertsen hører til ved indremedisin.

I følge programmets koordinator, Synnøve Myhre, vil særlig Personal- og organisasjons-avdelingen og Forskningsavdelingen sentralt ved UiB bidra til innholdet i programmet. Foreløpig legges det opp til fire samlinger over en periode på et år, og foredragsholderne vil være en blanding av interne og eksterne bidragsytere.

Det skal jobbes med lederrollens ulike sider med temaer som teamutvikling, ledelse i akademia, eksternfinansiering, etikk og redelighet i forskningen. Deltakerne vil dessuten få en grundig innføring i personalledelse, økonomistyring og helsepolitikk.

Silke Appel er en av forskerne som er blitt tatt opp til lederprogrammet, og hun ser frem til å diskutere gode løsningsforslag i et faglig forum. Appel er glad for at programmet er spesialtilpasset til ledere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, siden alle fakulteter jobber på ulike måter. Det er for eksempel stor forskjell på det økonomiske behovet for forskere som trenger laboratorieutstyr og de som ikke gjør det, sier hun.

En referansegruppe bestående av tre erfarne forskningsledere (professorene Aurora Martinez, Nils Roar Gjerdet og Lars A. Akslen), samt fakultetsdirektør Nina Mevold, har utviklet rammene for programmet og foretatt opptaket av deltakerne. Gruppen vil følge programmet videre.