Hjem
Det medisinske fakultet

Lagring av forskningsdata - frokostseminar 28. april (08.00)

Gjennom OECDs retningslinjer for tilgjengelighet av forskningsdata kan Norge - gjennom å ivareta norske forskeres behov for publisering - samtidig ivareta det internasjonale forskersamfunnets behov for kvalitetssikrede data som er etterprøvbare.

Etterprøvbarhet og redelighet i forskning er viktig for forskningen, men lagring av data og gjenbruk til andre formål, kan gi etiske dilemmaer knyttet til både personvern og forskerens rett til datamateriale samlet på egne prosjekter. Men OECD-retningslinjene er lite konkrete og sier lite om hvordan forskningsinstitusjonene skal praktisere lagring av data for å sikre både kvalitet på forskningsdata og at rettigheter som forsker blir ivaretatt.

På frokostseminaret vil etiske dilemmaer knyttet til lagring av forskningsdata bli problematisert og diskutert.
Det vil bli innlegg ved avdelingsdirektør Vigdis Kvalheim fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, professor Olav Torvund fra Universitetet i Oslo og viserektor Berit Rokne fra Universitetet i Bergen, før det blir debatt.

Mer detaljert program vil bli lagt ut etter påske.

Påmelding via e-post til bente.krossoy@kollsek.uib.no innen 23. april.