Hjem
Det medisinske fakultet

Marie Curie individuelle stipend 2009

18. august 2009 er søknadsfrist for de tre individuelle stipendordningene i Marie Curie actions. Erfarne forskere får dekket lønnsmidler for opphold i Europa eller resten av verden, eller norske institusjoner kan ta inn erfarne forskere fra hele verden.

Hovedinnhold

Erfaren forsker er definert som en person med doktorgrad eller minst fire års fulltids forskningserfaring. Prosjektene er rammeprogrammets minste og enkleste, men tillagt stor betydning fra EUs side. Derfor er dette virkemidler som bør vurderes strategisk både av den enkelte forsker ut fra et karriereståsted, men også institusjonelt med tanke på nettverksbygging og kunnskapsoverføring.

Stipendene er "bottom-up", i den forstand at det ikke er noen føringer på fagfelt. De er også åpne for opphold utenfor den akademiske sektor, og bedriftsdeltakelse er høyt verdsatt i Marie Curie actions.

Hva dekkes så? Lønn, mobilitetskostnader, reise, "lab"-kostnader etter faste satser, og for vertsinstitusjonen noe overhead og administrative kostnader. Det er altså ingen egenandel slik som ved FoU-prosjekter. Forskningsrådet toppfinansierer i de tilfeller hvor lønnen ikke samsvarer med hva du ville fått om du søkte Forskningsrådet om lignende midler.

Så langt i rammeprogrammet har hvert fjerde til hvert femte prosjektforslag blitt innvilget. Det er derfor gode muligheter for å lykkes. Men for å lykkes må man starte tidlig, og søke råd. Erfaring viser at gode norske søkere ryker ut på manglende forståelse av evalueringskriterier. Er du i gang, eller vurderer et Intra-European eller International Outgoing Fellowship, ta da kontakt med Forskningsrådets kontaktperson for Marie Curie actions for å diskutere tekniske eller andre utfordringer.

Kostnader ved utforming av prosjektforslaget kan støttes opp til 50 % over Forskningsrådets ordning for prosjektetablerings-støtte (PES), begrenset oppad til 15.000 kroner.

Under følger en engelskspråklig tekst for ikke-norskspråklige forskere:

Individual fellowships call under the Marie Curie actions, is now open

Three calls for individual fellowships have been published under the specific programme People in the Marie Curie actions. The fellowships are:

" Intra-European Fellowships (IEF)
" International Outgoing Fellowships (IOF)
" International Incoming Fellowships (IIF)

The Marie Curie actions individual fellowships are directed towards experienced researchers who are contemplating a research stay of 12-24 months duration in another European country or in a third country (most non-European countries). The Marie Curie actions have a bottom-up profile, and support intersectoral and transnational mobility.

By EU definition, an experienced researcher is someone with a PhD or four years full-time research experience. However, although first post-docs are not excluded, a more "senior" profile is preferred.

What is covered by the fellowship? The Marie Curie fellowships provide for a monthly salary, mobility allowance and travel costs. The host institution receives remuneration for lab costs, overhead and management as a fixed percentage of the total project cost.

As the deadline are 18. August 2009, now is the time to start the process if you are tempted. More information on the Marie Curie actions

Direct link for the call

COFUND, or Co-funded fellowships, a new Marie Curie action that support individual fellowships in cooperation with regional, national or international fellowship programmes, have started announcing calls.