Hjem
Det medisinske fakultet

Glitrande ide søkast

Vi minner om BTO og Sparebanken Vest sin idekonkurranse, i premiepotten ligg 300 000,-. Kanskje er det din ide som blir realisert?

Konkurransen er open for dei som er tilknytta UiB, Helse Bergen og andre institusjonar. Du kan lese meir her - http://bergento.no/ideacompetition2013/. La dei gode ideane strøyme på!