Hjem
Det medisinske fakultet

Økt risiko for CP ved svangerskap som går på overtid

Sammenhengen mellom for tidlig fødsel og Cerebral Parese (CP) har lenge vært kjent. Nå viser en ny studie at også for sen fødsel øker risikoen for CP.

Hovedinnhold

Forsker ved Institutt for samfunnsmedisin (ISF) og overlege Dag Moster, som har utført studien sammen med sine kolleger ved ISF og Institutt for klinisk medisin, påpeker imidlertid at det uansett er få tilfeller. 1 av 1000 barn født i uke 40 får CP. For barn født i uke 42 er tilsvarende tall steget til 1,4 per 1000 nyfødte.

Resultatene ble publisert i septembernummeret av det prestisjetunge tidsskriftet JAMA.

Dag Moster er intervjuet om funnene i flere nyhetsmedier i USAog her i Norge. Lokalt i Bergen har Bergensavisen har intervjuet ham . Les også hva UiBs internavis På Høyden skriver om saken.

Hele artikkelen kan du lese i JAMA.