Hjem
Det medisinske fakultet

Forskingsfest på Festplassen

Laurdag 21. september inviterer Forskingsdagane i Bergen 2013 til Forskingstorg på Festplassen. Fakultetet er representert med to av stasjonane, der du både kan møte verdas farlegaste dyr og delta i jakta på kreften.

Hovedinnhold

På Forskingstorget får alle høve til å prøve ut, spørje, diskutere, undre seg eller la seg overraske saman med engasjerte forskarar frå fleire titalls forskingsmiljø i Bergen. UiB har fleire stasjonar, og to av desse høyrer til på Det medisinsk-odontologiske fakultet. 

Verdas farlegaste dyr:
Senter for internasjonal helse (SIH), Institutt for global helse og samfunnsmedisin, vil syne at det farlegaste dyret i verda verken er løve, krokodille, hai eller slange.

Meir informasjon om stasjonen til SIH.


Jakten på kreften:

Kreft er ein sjukdom som påverkar oss alle på ulike måtar. På Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) arbeidar dei med å kartlegge såkalla biomarkørar som kan fortelje oss nøyaktig kva krefttype ein pasient har.

Meir informasjon om stasjonen til CCBIO.


Tid
: Laurdag 21. september kl. 11.30-16.00
Stad
: Festplassen, Bergen sentrum.

Forskingstorget er gratis.


Les meir om heile arrangementet på Forskingsdagane sine sider her.