Hjem
Det medisinske fakultet

Vil du vite mer om tourettes syndrom og de gode opplæringstiltakene?

Oslo og Akershus Fylkeslag skal i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, Torshov Kompetansesenter og Bredtvet Kompetansesenter arrangere et opplæringsprosjekt, for skole-, PPT ansatte, og siste års studenter med midler tildelt fra Helse og Rehabilitering 2009.

Hovedinnhold

Det er for første gang i historien at 3 kompetansesentre i samarbeid med en brukerorganisasjon sammen står bak et prosjekt av denne typen. Det er derfor en stor glede å invitere deg med på dette pilotprosjektet. Som programmet viser er det et to dagers kurs der dyktige foredragsholdere leder deg gjennom det ene viktige temaet etter det andre. Kursoppleggets målsetting er å gi en bedre skolehverdag for barn med Tourettes syndrom (TS) med eventuelle tilleggsdiagnoser. Det vil bli gjennomført 3 kurs. Kursene vil bli gjennomført på Haraldvangen i Akershus, uke 35, og uke 36. Det vil bli arrangert et kurs for PPT ansatte og langt-kommende mastergradstudenter, uke 36 (kurs 3). Det vil i tillegg bli arrangert to kurs for undervisningspersonale innen grunnskole, ungdomsskole og videregående skole, samt langt kommende studenter, uke 35 og uke 36.