Hjem
Det medisinske fakultet

Utlysning: Midler til rekruttering av yngre forskere innen translasjonell medisin

Bergens medisinske forskningsstiftelse (BMFS) lyser igjen ut et strategisk rekrutteringsprogram i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk forskning. Programmet lyses ut og gjennomføres i samarbeid med Helse Bergen og Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Hovedinnhold

Programmet er først og fremst rettet mot unge forskere som nærmer seg avslutningen på sin postdoc-periode. Fulltekst utlysning finner du som pdf-fil under.

Søknadsfristen er 12. mars.

Også i fjor ble det utlyst midler gjennom dette programmet. Du kan lese mer om fjorårets tildeling her.