Hjem
Det medisinske fakultet

Kommunikasjonsrådgiver på plass

Marion Solheim skal finne de gode historiene

Hovedinnhold

«Våre studenter og ansatte skal være dagsaktuelle og synlige aktører i samfunnsdebatten» slår fakultetets strategiske plan fast. For å nå dette ambisiøse målet, vedtok Fakultetsstyret at det skulle tilsettes en kommunikasjonsrådgiver på fakultetet. Fra 1. november er tidligere NRK-journalist Marion Solheim på plass i fakultetsadministrasjonen.

Utekontakten

Solheim skal gi råd til fakultetsledelsen om strategisk kommunikasjon, men den kanskje aller viktigste delen av jobben, er å gå ut i miljøene og tilby råd til forskerne om hvordan de kan nå ut med spennende resultater. Det blir stadig viktigere å ha en god plan for formidling av forskningsresultatene når man søker om ekstern finansiering, og forskerne vil kunne få hjelp både til å sette opp en god og realistisk plan i søknaden, og til å fremstille interessante forskningsresultat på en måte som gjør dem spennende for folk flest.

Frem til jul skal Marion Solheim besøke alle instituttene og gjøre seg kjent med de ulike forskningsmiljøene. Til På Høyden kan hun fortelle at hun gleder seg til det. De som ønsker råd eller en prat med henne før hun selv tar kontakt, kan gjerne sende e-post til marion.solheim@mofa.uib.no eller ringe henne på telefonnummer 991 52 821.