Hjem
Det medisinske fakultet
Beredskapsplan

Pandemiplan ved fakultetet

Det medisinsk-odontologiske fakultet har nedsatt en pandemigruppe som skal være fakultetets bindeledd til sentrale aktører i pandemiplanleggingen.

Gruppen er også ansvarlig for å koordinere nødvendige tiltak på fakultetet. Hvis en skulle få et større utbrudd med stort sykefravær vil pandemigruppen tilstrebe at sentrale funksjoner på fakultetet fortsatt fungerer.

Dersom det blir nødvendig, vil fakultetet frita ansatte for universitetsfunksjoner slik at disse kan bruke hele sin arbeidskapasitet på klinisk arbeid i samråd med helseforetakene eller kommunene.

Det kan også bli aktuelt å be studenter om å bidra til forskjellige typer arbeidsoppgaver.

Les hele planen her: Pandemiplan ved det medisinsk-odontologisk fakultet (PDF)

Mer om pandemiberedskapen ved UiB sentralt finner du her:
Pandemiberedskap ved UiB