Hjem
Det medisinske fakultet

- Bevisstgjørende om lederrollen

Å være en god forsker er ikke det samme som å være en god leder. Lederutviklingsprogrammet Yngre forskningsledere er gjennomført for første gang.

Første kull på lederutviklingsprogrammet Yngre forskningsledere. Fv. Tone...
Første kull på lederutviklingsprogrammet Yngre forskningsledere. Fv. Tone Bjørge, Marit Bakke, Marit Øilo, Kathrine Skarstein, Silke Appel, Bjørn Tore Gjertsen og Stephanie le Hellard. Knut Teigen var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto/ill.:
Synnøve Myhre

Våren 2009 ble 8 dyktige og motiverte yngre forskningsledere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tatt opp på Program for yngre forskningsledere (YFL). Programmet var et resultat av at det i styringsdialogen høsten før var identifisert et behov for lederutvikling blant forskningsledere. Gruppen har hatt fire samlinger der de har vært innom tema som teamledelse, individuell typebestemmelse, søknader om eksternfinansiering, etikk, personalledelse og økonomistyring. Hver deltaker har som en del av programmet hatt sin mentor, en senior professor som deltakerne enten har valgt ut selv, eller fått tildelt.


Marit Øilo, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi, var en av deltakerne. Hun har lært ting gjennom programmet som hun kommer til å ha nytte av i mange år fremover. - Jeg har blitt bevisst min rolle som leder på en ny måte, sier hun, og fortsetter: Overgangen fra å være forsker til å bli forskningsleder har vært så glidende at man ikke har stoppet og tenkt gjennom den nye rollen underveis. -Gjennom YFL har jeg også fått informasjon jeg nesten ikke visste at jeg trengte, eller i alle fall ville brukt veldig mye tid og krefter på å finne på egen hånd, sier Øilo, som absolutt vil anbefale programmet til andre yngre forskningsledere.

Gode tilbakemeldinger

Fakultetsdirektør Nina Mevold satt i komiteen som laget rammene for programmet, og har deltatt i utformingen for første gjennomkjøring, mens Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre har fulgt programmet tett opp underveis. - Det å sette av en fast administrativ ressurs til å følge opp kullet, delta på samlinger og organisere program, innledere og lignende har vært en av nøklene til suksess, sier Mevold. 


-Programmet skal nå evalueres grundig, men vi har allerede fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Lederutvikling er et område jeg vil styrke i min periode som dekan, sier dekan Nina Langeland. -Gjennom YFL har deltakerne fordypet seg i områder de ikke systematisk har møtt tidligere i sitt utdanningsløp, men som blir mer og mer nødvendig å kunne noe om for å fungere som gode forskningsledere.
Mevold og Langeland er særlig fornøyde med at mentorordningen har fungert så godt. Øilo er enig: - Selv nå etter at programmet er avsluttet vil jeg ikke nøle med å ringe min mentor for å lufte en problemstilling, avslutter Øilo.