Hjem
Det medisinske fakultet

Gløtt inn i eit mangfaldig studentliv

Å være student ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) handlar ikkje berre om lærdom frå bøker og forelesingar. Det er så mykje meir!

Hovedinnhold

Forelesingar, laboratorieøvingar, sosialt samvær, val for framtida eller internasjonal utveksling.

Dette og meire til kan være del av kvardagen til studentane ved fakultetet. Den nye videoen vår syner både dette og andre sider ved studenttilværet ved MOF.

Her kan du sjå heile videoen på YouTube

Du finn også andre publiserte videoar frå fakultetet her.