Hjem
Det medisinske fakultet

Rekrutteringsprogram for yngre forskere

Unge forskere fra MOF har tidligere fått tildelinger på til sammen 46,5 millioner kroner fra Bergens Medisinske Forskningsstiftelse. Nå er nye midler utlyst.

BMFS har delt ut midler tre ganger før. Her fra tildelingen i 2009.
BMFS har delt ut midler tre ganger før. Her fra tildelingen i 2009.

Hovedinnhold

Styret i Bergens medisinske forskningsstiftelse vedtok i november å lyse ut ny søknadsrunde i stiftelsens rekrutteringsprogram. Dette blir den fjerde søknadsrunden i rekken.

De tre første søknadsrundene i dette programmet har ledet til tildelinger fra stiftelsen til medisinsk forskning ved MOF på til sammen 46,5 millioner kroner. Midlene er øremerket translasjonell forskning, og går hovedsaklig til å dekke en treårig tilsetting av yngre forskere som har avsluttet sin postdoktorperiode, og ett av kriteriene for tildeling er at de unge forskerne må ha en mentor blant de mer erfarne forskerne i miljøet en skal knyttes til.

Utlysningen for 2012 er nå publisert på stiftelsens nettsted med frist 1. februar 2012. 

LENKE TIL UTLYSNINGEN