Hjem
Det medisinske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet søker etter utvekslingsmedarbeidere.

I 2008 hadde fakultetet en prøveordning med studentmedarbeidere som bidro i arbeidet med utveksling ved fakultet. Kommende semester ønsker vi å videreføre ordningen, og søker etter 2 studenter til denne oppgaven.

Hovedinnhold

Oppgavene vil bestå av:

Være mellomledd mellom studentene/MOSU og studieseksjonen/MOF i spørsmål knyttet til utveksling i studiene på fakultetet.

   • Hjelpe studenter som har generelle spørsmål relatert til utveksling
   • Være med å arrangere informasjonsmøter for kull
   • Kontaktpunkt for innreisende studenter, lage rutiner for at de finner seg til rette

    Arbeidstid vil være inntil 4 timer pr uke (timelønnet), hvorav et par timer knyttes opp mot en ukentlig ettermiddagsøkt på Infosenteret (trefftid).

    Studentmedarbeiderne har også en egen mailadresse for studentkontakt i arbeidet (utveil@mofa.uib.no).

    Utvekslingsmedarbeiderne vil være engasjert fra ca. 1. sept 2009 – 20. juni 2010.

    Søkere må være serviceinnstilte, motiverte og kontaktskapende. Det er en forutsetning med internasjonal erfaring, primært i form av studieopphold utenlands.

    Vi ser det som fordelaktig om studentmedarbeiderne er studenter ved et av profesjonsstudiene ved fakultetet.

    For nærmere informasjon, ta kontakt med administrativ koordinator for internasjonalisering Torill Knag: torill.knag@mofa.uib.no – tlf. 55 58 60 18, eller
    seniorkonsulent Kristin Walter: kristin.walter@mofa.uib.no – tlf. 55 58 65 59


    Søknadsfrist: 25. august 2009

    Fullstendig utlysning ligger på vedlagt pdf-fil.