Hjem
Det medisinske fakultet

Nytt styre, nye instituttledere og tilsettingsprosess dekanus/dekana ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fra august 2009 er det valgt et nytt Fakultetsstyre, fem instituttlederstillinger har vært lyst ut og er tilsatt, og dekanus/dekanastillingen er i prosess.

Her følger informasjon om dette:

FAKULTETSSTYRET

Dette blir de faste medlemmene i Det medisinsk-odontologiske fakultets nye Fakultetsstyre:


Gruppe A

Robert Bjerknes

Nina Langeland

Grethe S. Tell

Gruppe B

Arnt Ove Hovden

Gruppe C:

Randi May Oen

I tillegg oppnevnes 2 studentrepresentanter.

For varamedlemmer- se egen valgside.


INSTITUTTLEDERE

Fem instituttleder-stillinger er lyst ut; ved Institutt for klinisk medisin, Institutt for indremedisin, Gades institutt, Institutt for biomedisin og Institutt for kirurgiske fag. Det var totalt sju søkere til disse stillingene.

 

Dette er listen over instituttlederne som Universitetsstyret har tilsatt i stillingene:


Institutt for klinisk medisin: Nils Erik Gilhus

Institutt for indremedisin: Alfred Halstensen (1 års forlengelse). Per Bakke er tilsatt av Universitetsstyret med virkning fra høsten 2010-2014.

Gades institutt: Anne Chr. Johannessen

Institutt for biomedisin: Rolf Reed

Institutt for kirurgiske fag: Leiv Hove

 

DEKANUS/DEKANA

Stillingen som dekanus/dekana er lyst ut, og det er fem søkere til stillingen:
Kjell Haug

Nina Langeland

Olav Dahl

John Terje Geitung

Bernt Lindtjørn


En regner med at tilsettingsprosessen vil være ferdigstilt innen utgangen av september.