Hjem
Det medisinske fakultet

Forskerlinjen i internasjonalt tidsskrift

Leder av Forskerlinjen, professor Steinar Hunskår, har tatt initiativet til en artikkel om de nasjonale forskerlinjene, som nå er publisert i det internasjonale tidsskriftet BMC Medical Education.

Forskerlinjens kick-offseminar, Voss 2008.
Forskerlinjens kick-offseminar, Voss 2008.

Artikkelen ble skrevet på grunnlag av den nasjonale evalueringen av forskerlinjene ved UiB, NTNU, UiO og UiT som ble foretatt i 2007. I artikkelen "Evaluation of the medical student research programme in Norwegian medical schools. A survey of students and supervisors" gir Hunskår og de fem medforfatterne en utførlig oversikt over forskerlinjenes arbeid.

Artikkelforfatterne konkluderer med at forskerlinjeprogrammene har ført til en økning i rekrutteringen av leger til medisinsk forskning. Om dette også vil føre til en økning i antallet avlagte doktorgrader er for tidlig å si, det avhenger blant annet av tilgangen til stipend og forskerstillinger.

Artikkelen, som ble publisert 14. juli, kan leses i sin helhet i BMC Medical Education.

Her finner du mer om Forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.