Hjem
Det medisinske fakultet

Informasjonsdag om EU-program

Forskingsavdelinga inviterer til informasjonsdag om EU FP7 Marie Curie-programmet onsdag, 10.juni frå kl 9-12.

Forskingsavdelinga vonar at så mange som mogleg vil ta del då programmet høver utmerka til stipendiater og post docs som kan tenkja seg eit utanlandsopphald og til professorar som vil rekruttera gode post docs.

Finn ut korleis du rekrutterer stipendiater og post docs; korleis forskarar kan vera post doc i utlandet; korleis ein bygger nettverk og korleis bruka moglege karrierevegar.

Påmelding inann 20.mai 2009: Anja.Hegen@fa.uib.no

Dokumenter