Hjem
Det medisinske fakultet

Avgangsstudentene takket for seg med prisutdeling

Medisinerstudentene på avgangskullet markerte at de var ferdige som studenter og delte ut priser til beste foreleser og beste undervisningsmiljø.

Dekan Nina Langeland holdt tale for avgangskullet
Dekan Nina Langeland holdt tale for avgangskullet
Foto/ill.:
Marianne Stien

Avgangskullet på medisinstudiet arrengerer hvert semester en seremoni der de markerer avslutningen på studiet. Denne gang var det kull 04A som takket for seg.

 

Beste foreleser

Under avslutningsseremonien ble avgangskullets priser til beste foreleser og beste undervisningsmiljø delt ut. Kåringene har funnet sted etter en nominasjonsrunde og deretter avstemming blant avgangsstudentene.


Anne Berit Guttormsen ble kåret til beste foreleser. I begrunnelsen ble det lagt vekt på at professor Guttormsen er en energisk og dyktig foreleser som har evne til å engasjere studentene og hente fram sentrale element fra fagfeltet. Det ble trukket frem at Guttormsen har vært særlig engasjert i den praktiske undervisningen og at arbeidet hun har lagt ned for katastrofekurset går langt utover det en kan forvente.

Beste undervisningsmiljø

Prisen for beste undervisningsmiljø gikk til Kirurgisk serviceklinikk, blant annet fordi de blir oppfattet som en studentvennlig avdeling der hele personalet tar godt i mot studentene. Studentene legger også vekt på den gode gruppeundervisningen ved avdelingen.