Hjem
Det medisinske fakultet

Kunngjøring av kandidatliste til fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyrevalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjennomføres i perioden 30. mai til 5. juni. Valget foregår elektronisk og som preferansevalg.

 

Fakultetets valgstyre har godkjent følgende forslag til kandidater i gruppe A, B og C til valget:

(Medlemmer fra gruppe D, studentene, velges i valgforsamling)

Gruppe

Tittel

Navn

Institutt

A

Professor

Inge Fristad

IKO

A

Professor

Frits Alan Thorsen

IBM

A

Professor

Linda Stuhr

IBM

A

Professor

Thorkild Tylleskär

IGS

A

Professor

Trond Riise

IGS

A

Professor

Eyvind Rødahl

K1

A

Professor

Helga Birgitte Salvesen

K2

A

Professor

Gunnar Mellgren

K2

B

Stipendiat

Helene B Johannessen

IGS

B

Stipendiat

Kathrin Beyer

IKO

B

Stipendiat

Margrethe Raspotnig

K1

B

Post doktor

Simon E Nitter Dankel

K2

C

Seniorkonsulent

Gry Ane Vikanes Lavik

IKO

C

Avdelingsingeniør

Jan Otto Forthun

IKO

C

Konsulent

Erlend Nåmdal

IGS

C

Førstekonsulent

Håvard Hoel Aass

K1

C

Avdelingsingeniør

Janne Molnes

K2