Hjem
Det medisinske fakultet

Åtte institutter kan bli tre

En ekstern organisasjonsevaluering anbefaler en forenkling av dagens struktur på Det medisinsk-odontologiske fakultet. Resultatet kan bli færre institutter.

Hovedinnhold

Fakultetet har selv bestilt organisasjonsevalueringen, som et ledd i oppfølgingen av strategisk plan og handlingsplanen for hovedvirkemidler. Rapporten ble lagt fram og drøftet på fakultetsstyremøtet onsdag 14. september.

Det legges opp til at organisasjonsutviklingsprosjektet skal gjennomføres i løpet av 2012, og at ny organisasjonssstruktur skal iverksettes fra 1. januar 2013. Hvor mange institutter det blir, og hvordan organisasjonen ellers vil se ut, skal etter planen vedtas i styremøtet i oktober 2012.

Les mer i saksfremlegget til fakultetsstyret og i På Høyden