Hjem
Det medisinske fakultet

Forskingsmidlar til prosjekt innan samhandling

30. september går fristen ut for søknader om midlar til Det regionale samarbeidsorganet for perioden 2014-2016.

Hovedinnhold

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger har avsett midlar til ei strategisk satsing innanfor samhandlingsforsking.

Fristen for å søkje er sett til 30. september 2013.

Les heile utlysingsteksten her.