Hjem
Det medisinske fakultet

Millionar til unge forskartalent

To unge forskarar ved fakultetet får millionar til eigne forskingsprosjekt frå Forskingsrådet i samband med Fellesløftet.

Hovedinnhold

Ti unge forskarar ved UiB får kring 70 millionar frå Forskingsrådet. To av desse forskartalenta er knytt til Det medisinsk-odontologiske fakultet, ved Klinisk institutt 2.

Midlane skal forskarane nytta til å forfølgja eigne idéar, skapa sin eigen forskingsveg og etablera ei eiga forskargruppe. Målet med tildelingane er å byggja opp framifrå forskingsmiljø i framtida.

Les meir om saka på UiB Aktuelt eller på Forskingsrådet sine heimesider.