Hjem

Det medisinske fakultet

Åpning av Mohn kreftforskningslaboratorium og milliondryss til yngre forskere

Bergens Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS) har tildelt 12 millioner kroner til langsiktig translasjonell kreftforskning. Mandag 21. desember kunne Mohn Kreftforskningslaboratorium åpnes. Samtidig fikk 6 yngre forskere til sammen 18,9 millioner kroner.

Seks yngre forskere fra Det medisinsk-odontologiske fakultet fikk post...
Seks yngre forskere fra Det medisinsk-odontologiske fakultet fikk post postdoc-midler fra BFMS. F.v. Øivind Halskau (Institutt for biomedisin), Tomas Eagen (Institutt for indremedisin), Daniela Elena Costea (Gades institutt), Lise Gundersen (Institutt for klinisk medisin)og Xisong Ke (Gades institutt). Hrovje Miletic (Institutt for biomedisin) var ikke tilstede under feiringen.

Navnet Mohn Kreftforskningslaboratorium kommer av at det er Trond Mohn og hans familie som gjennom BMFS har gjort det mulig å opprette laboratoriet. Mohn var selv til stede under åpningen, og fikk blant annet en omvisning på laboratoriet han har bidratt til.

-  Dette har mange av oss drømt om i over tjue år, sa professor Per Eystein Lønning i sin tale ved åpningen. Både han og dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Nina Langeland, understreket at et translasjonelt forskningslaboratorium for kreft er noe som vil være viktig for å styrke det allerede gode kreftforskningsmiljøet som finnes i skjæringspunktet mellom UiB og Helse Bergen.

Dert nye laboratoriet har fått lokaler i Laboratoriebygget, mellom BBB og Sentralblokken. Beliggenheten mellom klinikken og de basale miljøene kan være et symbol på hvordan translasjonell forskning er relevant for både den grunnleggende forskningen på universitetet og den kliniske virksomheten på sykehuset, og øker kompetansen både på laboratoriet og i klinikken.

Visjonen for Mohn Kreftforskningslaboratorium er at forskningsbasert innsikt i kreftsykdommer gir bedre behandling, og målet er at forskningen her skal bidra sterkt til bedre innsikt i kreftsykdommer og bedre diagnostikk og behandling av kreft.

Satsning på yngre forskere

Etter en post doc.-periode kan det fortsatt være en lang vei å gå til fast vitenskapelig stilling, og BMFS lyste i mai ut midler til rekruttering nettopp av forskere som er ferdige med postdoc-perioden. Også her satses det på translasjonell forskning. 24 søknader kom inn og seks av søkerne er tildelt 1 050 000 kroner hver i tre år – totalt 18,9 millioner kroner. Les mer om satsningen på yngre forskere i På Høyden

Dokumenter