Hjem
Det medisinske fakultet

Fagkritisk dag

Medisinsk Fagutvalg arrangerar fagkritisk dag 03. mars

Fagkritisk dag er ein årleg, akademisk tradisjon ved Universitetet i Bergen. Medisinsk Fagutvalg vil nytte høvet til å rette eit kritisk blikk mot eige fagfelt, og har invitert førelesarar til å ta opp spanande og aktuelle tema.

Arrangementet finn stad i auditorium 2 på Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), torsdag 3. mars.

Program

09.15
Årets førelesar: Jan Songstad. "Fortuna fortem iuvat - en
kjærlighetserklæring på latin."

10.15
Yngvar Krukhaug Fyrsteamenuensis ved institutt for kirurgiske fag.
Kjend frå TV3 i serien "Sykehuset". Vil ta føre aspektar ved kommersialiseringa av legerolla.

11.15
Terje Alrek, akupunktør og forskar.
Alternativ og komplementær medisin (KAM) Omfang, hvem bruker og
hvorfor? Bør leger spørre pasienter om bruk av KAM? Eksempler på
tenkemåter innen KAM

12.30
Universities Allied for Essential Medicines Bergen
"Fremragende forskning - for fortjeneste eller for folkehelse?"

13.15
Torill Chr Lindstrøm, professor i psykologi
"Når et barn har en hammer i hånden, ser alt ut som en spiker."
Om medisinsk tunnelsyn. Kasus: Sorg.

14.15
Dag Album, professor i sosiologi
"Er det lurere å ha hjerteinfarkt enn nyresvikt?"
Medisinsk kultur ser noen sykdommer som finere enn andre. Kan det bety
at noen sykdommer uformelt også blir prioritert foran andre?