Hjem
Det medisinske fakultet

Tid for master

Er du ferdig med bachelorgraden til våren, eller har du lenge tenkt på å ta en mastergrad? Grip muligheten nå!

Hovedinnhold

Det medisinsk-odontologiske fakultet tilbyr åtte forskjellige masterprogram, noen av dem med flere studieretninger. De fleste av disse har søknadsfrist 15. april, og søknadsweb, hvor elektronisk søknad om opptak skal leveres, har allerede åpnet.

 

Hvorfor master?

Mange stillinger krever at man har mastergrad, enten innenfor et spesielt fagfelt, eller at man har tilegnet seg de generelle ferdighetene man får av å bruke et helt år på å planlegge og skrive en større oppgave. Mange velger likevel å ta en mastergrad fordi de ønsker å bruke to år på å fordype seg i faget sitt, og utvikle egne fagkunnskaper. Uansett motivasjon for å søke, sitter man igjen med både mer og dypere fagkunnskap og helt nye jobbmuligheter etter endt grad. 

 

 

Forskjellige muligheter på samme fakultet

Masterprogrammene på MOF handler alle om kropp og helse, men de er likevel forskjellige. Mens man på human fysiologi studerer hva som gjør at vi er friske, eller hva som skjer i cellene når vi blir syke, jobber masterstudenter i klinisk og human ernæring med hva vi bør spise, hvordan næringsstoffene tas opp i kroppen og hvordan mat kan være en del av behandlingen av sykdom. Helsefagene har fokus på vitenskapelig tilnærming til praksis innenfor blant annet sykepleiefaget, radiografi, fysioterapi og bioingeniørfaget. 

 

 

Mer informasjon om de ulike masterprogrammene finnes på opptakssiden