Hjem
Det medisinske fakultet

Invitasjon til spiseforsøk

Vi søker friske overvektige voksne (BMI over 28) fra Bergens-området som kan være med i en studie på helseeffekter av torskeproteiner.

Deltakerne skal spise tabletter som inneholder torskeproteiner hver dag i 8 uker. Det blir undersøkelser med blodprøver ved oppstart, etter 4 uker og etter 8 uker.

Vi har tidligere sett at torskeproteiner kan ha gunstig effekt på fettmasse, muskelmasse, kolesterol og insulinfølsomhet. Nå vil vi øke dosen i forhold til tidligere studier.

Studien ledes av forsker Oddrun A. Gudbrandsen ved Klinisk institutt 1 i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus.

Du kan dessverre ikke delta dersom du har diabetes eller tar medisiner mot høyt kolesterol.

Vil du være med? Kontakt oss på fisk@med.uib.no