Hjem
Det medisinske fakultet

Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Bergen har valde dekanar som normalordning, men to av fakulteta har fått løyve til å ha ei prøveordning med tilsett dekan i komande periode. Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det frå 1. august 2009 ledig stilling som dekan

Hovedinnhold

Det medisinsk-odontologiske fakultet driv forsking, utdanning og formidling av forskingsresultat på eit høgt fagleg nivå. Fakultetet har om lag 700 tilsette fordelt på 8 institutt. Fakultetet si forsking femner over eit mangfald av fagmiljø og er prega av gode relasjonar til samarbeidspartnarar internt og eksternt, ikkje minst til universitetsklinikkane. Ved fakultetet vert det gitt undervisning og rettleiing til i alt 1800 studentar på master-, profesjons- og PhD-nivå. Les meir her.