Hjem
Det medisinske fakultet

Hva er læring? Hva er vurdering?

11. november kommer innledere fra University of Toronto og Maastricht University til fakultetet for å belyse prinsipper for læring og vurdering.

Hovedinnhold

Progamutvalg for medisin inviterer 11. november til samling for emneansvarlige ved medisinstudiet i Bergen. 

Seminaret er nært knyttet til studieplanarbeidet ved fakultetet og skal drøfte prinsipper for læring og vurdering.

 

Nærmere informasjon om tid, sted og program for samlingen finner du her (pdf).

Lenke for påmelding er: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=162379