Hjem
Det medisinske fakultet

Val til fakultetsstyret startar fredag 19. juni

Hovedinnhold

Fyrstkomande fredag startar valet av nye fakultetsstyremedlemer.

Valet vert avvikla elektronisk og som preferanseval jfr. § 7 og 9.

Starttidspunkt for valet er fredag 19. juni klokka 10.00.

Røyster kan avleggast fram til og med sundag 28. juni klokka 22.00.

Les meir på fakultetets valsider