Hjem
Det medisinske fakultet

Kunnskapsfest i Bergen

Hva betyr global oppvarming for utbredelse av malaria? Hvordan kan man fjerne blodpropp? Hvorfor blir noen blinde avdiabetes? Dette og mye annet kunne man lære mer om på Festplassen lørdag.

- Et varmere klima gjør oss mer sårbare for malaria. Antall tilfeller har...
- Et varmere klima gjør oss mer sårbare for malaria. Antall tilfeller har likevel gått ned de siste årene, blant annet som resultat av forebygging og god behandling. Økt sårbarhet rammer i størst grad verdens fattige, fordi de har dårligst tilgang på helsetjenester, sier Bernt Lindtjørn.
Foto/ill.:
Torunn Olsnes

Hovedinnhold

I forbindelse med Forskningsdagene 2010 ble det holdt hele 24 populærvitenskapelige foredrag på Festplassen. Temaene spente vidt, fra sjømat, universell utforming og klimaforskning til beslutningspsykologi og hvordan lage en hitlåt.

Ultralyd, blodpropp og diabetes

Blant de 24 foredragene var det fire forskere fra Det medisinsk-odontologiske fakultet som bidro med foredrag basert på sin forskning.

Professor Odd Helge Gilja ved Institutt for indremedisin viste hvordan ultralyd kan brukes både av delfiner til å finne mat og av leger til å finne ut hva som feiler pasientene. Professor II ved Institutt for klinisk medisin, Lars Thomassen, fulgte opp med å forklare hvordan man kan løse opp blodpropper i hjernen, blant annet ved å bruke ultralyd. Senere på dagen holdt ph.d.-kandidat Ragnhild Wivestad Jansson foredrag om hvorfor noen blir blinde av diabetes.
Høyt blodsukker over tid kan skade små blodkar, og i øyet kan dette medføre alvorlige synsskader fordi netthinnen ikke får nok oksygen, forklarer Jansson. - Heldigvis kan vi identifisere karforandringene ved å se inn i øyet med en spesiell linse og mikroskop, og tilstanden kan ofte behandles med laser. I industrialiserte land, hvor man har gode oppfølgings- og behandlingsmuligheter, er det heldigvis færre nå enn tidligere som får alvorlig synsnedsettelse.  

- Det var kjekt å bli spurt om å ha foredrag på Forskningsdagene. Utfordringen er å forenkle slik at det blir forståelig for folk som ikke har tenkt på hvordan det ser ut inne i øyet før, sier Jansson, som mener det er nyttig å bli bevisst på hvordan man skal formidle fag til andre enn egne fagfeller.


Økt risiko for malaria, men nedgang i antall tilfeller

I telt 1 holdt professor Bernt Lindtjørn fra Senter for internasjonal helse foredrag om sammenhengen mellom global oppvarming og malaria. Her fikk de fremmøtte blant annet lære at det er muligheter for malariasmitte nesten over hele verden, at malaria fantes i Nederland frem til 1952 og at det historisk har vært høyere forekomster i ustabile, sårbare stater. Forebygging og bedre behandling har vært med på å begrense epidemiene i senere år, selv om global oppvarming har ført til at vi er blitt mer sårbare for malaria.

Bernt Lindtjørn meldte seg til å ha foredrag på Forskningsdagene for å få dagsaktuell forskning ut til et bredere publikum, og var fornøyd etter endt foredrag. - Publikum var engasjerte og stilte gode spørsmål, mente Lindtjørn, som gjerne vil være med på et lignende arrangement igjen.