Hjem
Det medisinske fakultet

ERC Advanced Grant til Pål R. Njølstad

Diabetesforskning på Institutt for klinisk medisin når opp i prestisjetung internasjonal konkurranse om forskningsmidler.

Professor og barnelege Pål Rasmus Njølstad ved UiB forskar på gener som kan...
Professor og barnelege Pål Rasmus Njølstad ved UiB forskar på gener som kan vera assosierte med overvekt og diabetes.
Foto/ill.:
Øyvind Blom, Haukeland universitetssjukehus.

Professor Pål R. Njølstad ved IKM og hans samarbeidspartnere får et såkalt Advanced Grant fra European Research Council. Tildelingen går over fem år, og er en del av EUs 7. rammeprogram for forskning (FP7).

- Dette er en enorm anerkjennelse, ikke bare for meg og forskergruppen, men også for Institutt for klinisk medisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet og Universitetet i Bergen, sier hovedpersonen selv beskjedent.

Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Nina Langeland, er enig: - Dette er en enorm anerkjennelse av Pål R. Njølstads forskning, sier hun. ERC Advanced Grant representerer en av de mest prestisjetunge tildelinger man kan få innen EU-systemet, og dette har han oppnådd i konkurranse med de aller fremste forskere internasjonalt. En slik tildeling betyr svært mye for vårt fakultet, og for Universitetet i Bergen, og jeg gratulerer ham og hans medarbeidere på det varmeste.

Gode resultater over tid

Njølstad forteller at han gjennom mange år som barnelege og professor har hatt muligheten til å kombinere pasientbehandling med tid til forskning. Senter for diabetesgenetikk har i mange år jobbet med problemstillinger knyttet til genetiske faktorer som kan gi økt risiko for diabetes. Søknaden som nå har nådd helt opp, har også tidligere vært i finalen for ERC Advanced Grants. Dermed har Njølstad også tidligere vært svært nær å få disse prestisjetunge forskningsmidlene. Han sier at gruppen har jobbet konkret med å forbedre søknaden for å nå helt opp denne gang. – Vi har tatt inn over oss innspillene fra reviewerne, men samtidig har det skjedd en utvikling på fagfeltet som vi har tatt opp, påpeker han.

Feltet han snakker om er diabetesgenetikk, og særlig arvelig barnediabetes. For å nå opp i konkurransen om å få ERC Advanced Grants, er søkerens tidligere resultater en del av vurderingen, og forskningsgruppen til Njølstad har over mange år vært i forskningsfronten her. Gruppen har blant annet identifisert en ny undergruppe av diabetes, CEL-MODY, som er en undergruppe forårsaket av mutasjoner i CEL-genet. De har også funnet ut at man kan behandle diabetes hos nyfødte med tabletter framfor injeksjoner. Disse resultatene er blant de faktorene som spiller inn når miljøet har blitt vurdert internasjonalt og funnet å være i verdensklasse.

 

Genetisk forskning på diabetes og overvekt

Den andre delen av vurderingen som ligger til grunn, er naturligvis prosjektet det søkes om støtte til. Det legges vekt på at prosjektet er innovativt og kommer med nye ideer. Njølstads prosjekt vil bli utført i samarbeid med både nasjonale og internasjonale partnere.
- Det spesielle i Norge, er at vi har store datamengder som er samlet inn gjennom Mor-Barn-undersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og i Fødselsregisteret. - Dette gir forskerne i Bergen unike muligheter til å lete etter genetiske forandringer som kan hjelpe oss å si noe om hvorfor enkelte barn har større risiko for å utvikle overvekt og diabetes Type 2, forteller Njølstad, og forklarer at svaret kan ligge i genforandringer. - I tillegg er det et mål å finne måter å hemme denne utviklingen, avslutter Pål Njølstad.

 

Les nyhetssak om tildelingen i På Høyden

Les også om Helge Ræder fra samme forskningsgruppe, som fikk Falchs juniorpris for 2011