Hjem
Det medisinske fakultet

Ny kunnskap for bedre helse

Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtok i styremøtet 23. juni 2010 ny strategisk plan for perioden 2010-2014.

Det medisinsk-odontologiske fakultets visjon og verdigrunnlag 2010-2014
Det medisinsk-odontologiske fakultets visjon og verdigrunnlag 2010-2014

Hovedinnhold

Vedtaket markerer avslutningen på en stor og bred prosess for å stake ut retningen for et samlet medisinsk-odontologisk fakultet de neste fire årene.

Viktige veivalg

Strategiplanen presenterer overordnede veivalg for fakultetet. Det er satt strategiske mål for utdanning, forskning og formidling, samtidig som planen peker på sentrale virkemidler for å oppnå disse målene.

- Strategiplanen er den viktigste rettesnoren fakultetet har for prioriteringer de neste fire årene, sier dekan Nina Langeland, og fremhever at det i planens verdigrunnlag er understreket at en høy etisk standard skal ligge til grunn for alt arbeid på fakultetet.

- Planen skal nå operasjonaliseres i handlingsplaner, sier Langeland som mener at det brede og omfattende arbeidet som har vært gjort med innhenting av synspunkter og fakta i forkant av at strategiplanen ble utformet vil komme til nytte også i arbeidet med handlingsplanene.

Fokus på formidling

Strategiplanens hovedfokus er å fremme kvalitet innen forskning, forskerutdanning og utdanning. Langeland er opptatt av at det også settes mål innenfor formidling:

- Vi må bli mer aktive og synlige på formidlingssiden, både når det gjelder studenter og potensielle studenter, forskersamfunnet, den helsepolitiske arena og samfunnsdebatten generelt. Dette blir en hovedoppgave de neste fire årene.

- Dette er en god strategisk plan, og de overordnede målene gir et godt grunnlag for å kunne prioritere og for å styrke vår faglige virksomhet i strategiperioden, avslutter Langeland.

 

Les strategidokumentet i sin helhet her (PDF-fil)