Hjem
Det medisinske fakultet

90 nye doktorgrader ved MOFA i 2008

2008 markerer en ny rekord i antall avlagte doktorgrader ved Universitetet i Bergen, og det er med stor glede vi kan konstatere at Det medisinsk-odontologiske fakultetet gikk av med seieren.

Det medisinsk-odontologiske fakultetet hadde flest disputaser i 2008. De hadde også størst økning i doktorgrader fra året før. Fra 2007 til 2008 økte antallet disputaser fra 55 til 90. Dette er en økning på nærmere 50 prosent. Dermed gikk de forbi erkerivalen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Realfagene hadde 79 doktorgrader i 2008, og økte antallet med én disputas fra året før.

– Vi har jobbet veldig målrettet. Blant annet startet vi Programutvalg for forskerutdanning våren 2008, som har fokusert på fremdrift og kurs, sier fakultetsdirektør ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Nina Mevold.

Mevold forteller at de også begynner å merke effekten av Forskerlinjen, et tiltak som gir medisinstudenter muligheten til å starte sin vitenskapelige karriere i løpet av studiet.

– Forskerskolene ved fakultetet må få sin del av æren for de gode resultatene, men også samarbeidet med Helse vest har vært veldig godt, mener Mevold.

Godt samarbeid med Haukeland
Samarbeidet mellom UiB og helseforetakene betyr blant annet at ansatte ved Haukeland sykehus kan avlegge doktorgrad ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

– Helseforetakene har fått økt sine midler til forskning gjennom Samarbeidsutvalgene, det har ført til en økning i antallet stipendiater. De eksternfinansierte doktorandene har stått for den største økningen på fakultetet, sier Mevold.

2008 var også det siste året det var mulig å ta dr. med-graden, før en går over til ph.d.-systemet. Men dette har ikke hatt noen merkbar betydning for disputasøkningen i følge Mevold. Heller ikke sammenslåingen av medisin og odontologi ser ut til å ha hatt noen betydning. Odontologene hadde 6 disputaser i 2007.