Hjem
Det medisinske fakultet

Fakultetsstyrevalet

Det skal veljast medlemer til fakultetsstyret og instituttråda ved Det medisinsk- odontologiske fakultet. Valet er heimla i universitetets valreglement.

Frist for framlegg til medlemer (gr: A-D) er sett til måndag 8. juni 2009. Dato for valet vert kunngjort i nær framtid.

Utfyllande infomasjon om valet er lagt ut på fakultets nettsider.