Hjem
Det medisinske fakultet

Effektive administrative prosesser

Fakultetets administrative ledelse arbeider målrettet med å effektivisere administrative prosesser. Prosjektet er et samarbeid mellom de medisinske fakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

Skjematisk fremstilling av rekrutteringsprosesser
Skjematisk fremstilling av rekrutteringsprosesser
Foto/ill.:
Nina Mevold

Hovedinnhold

Initiativet til prosjektet er tatt av de fire fakultetsdirektørene, og ledelsen ved alle fakultetene hadde felles oppstartsmøte i februar.

-Dette er et svært målrettet tiltak, sier direktør ved MOF Nina Mevold, og fortsetter: -Det at vi samler lederne ved de medisinske fakultetene, som har ansvar for de samme oppgavetypene, og at vi så utfordrer hverandre til effektivisering er både lærerikt og inspirerende.

 

Fokus på rekrutteringsprosesser

I Bergen vil assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre lede prosjektet for kontinuerlig forbedring, og Mevold vil følge arbeidet tett sammen med henne. Tidsbruken i de administrative prosessene skal måles, og målsetningen er at instituttene skal merke at særlig rekrutteringsprosessene tar kortere tid i løpet av dette året”.

Arbeidet skal gå parallelt ved de øvrige medisinske fakultetene i løpet av året, og i Bergen vil vi bruke de etablerte nettverksgruppene med instituttenes administrativt tilsatte og gruppen av instituttenes administrasjonssjefer for å tilpasse oss fagmiljøenes behov for raskere prosesser. Det har vært arbeidet mye med administrativ kvalitetsutvikling ved fakultetet de siste årene, og dette verktøyet hjelper oss med å identifisere effektiviseringspotensialet.

– Møtet med de andre fakultetene har gitt flere gode ideer til å redusere tiden som brukes både på rekrutteringsprosesser og andre komplekse administrative prosesser, avslutter Mevold.