Hjem
Det medisinske fakultet

Nytt fakultetsstyre

Det har i juni vært gjennomført valg av representanter til gruppe A, B og C i fakultetsstyret for perioden 1. august 2013 - 31. juli 2017

Hovedinnhold

GRUPPE A - Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling

Faste medlemmer:

Inge Fristad

Helga Birgitte Salvesen

Eyvind Rødahl

Varamedlemmer:

Gunnar Mellgren

Trond Riise

Thorkild Tylleskär

Linda Elin Birkhaug Stuhr

Frits Alan Thorsen

GRUPPE B - Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling

Fast medlem:

Helene B Johannessen

Varamedlemmer:

Margrethe Raspotnig

Simon E Nitter Dankel

Kathrin Beyer

GRUPPE C - Teknisk og administrativt tilsatte

Fast medlem:

Janne Molnes

Varamedlemmer:

Erlend Nåmdal

Gry Ane Vikanes Lavik

Håvard Hoel Aass

GRUPPE D - Studenter

Valg av to studentrepresentanter til fakultetsstyret foregår i valgmøte med Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg som valgforsamling.