Hjem
Det medisinske fakultet

Stipendiat- og postdoktorstillinger lyst ut

Øremerkede og åpne stillinger. Søknadsfrist 10. september.

Det medisinsk-odontologiske fakultet lyser ut stipendiat- og postdoktorstillinger to ganger i året. Søknadsfristen for høstens utlysning er 10. september, og det tas sikte på tilsetting fra 1. februar. 

 

29 stipendiatstillinger

Det er lyst ut 29 stipendiatstillinger. Av disse er 20 stillinger åpne, mens 1 er øremerket odontologi, 3 50%-stillinger er øremerket dobbeltkompetanseprogrammet i odontologi, og de siste 5 stillingene er øremerket søkere som har fullført forskerlinjen. 

Fullstendig utlysning i JobbNorge

 

8 postdoktorstillinger

Det er lyst ut fem åpne postdoktorstillinger. Det er i tillegg lyst ut to stillinger knyttet til fakultetets kjernefasiliteter og en stilling er øremerket søker med odontologisk grunnutdanning. 

Fullstendig utlysning i JobbNorge