Hjem
Det medisinske fakultet
Utlysning av forskningsmidler

Utlysninger fra Kreftforeningen - søknadsfrist 5. oktober

Kreftforeningen utlyser nå både Rosa sløyfe-midler til forskning på bivirkninger av tamoxifen og strategiske forskningsmidler til forskning på eldre med kreft. Begge utlysningene har søknadsfrist 5. oktober.

Hovedinnhold

Rosa sløyfe-midler

Rosa sløyfe er et internasjonalt symbol på kampen mot brystkreft og Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte står sammen for den årlige Rosa
sløyfe-aksjonen i Norge.

Foreningene ønsker med dette å informere om utlysningen av inntil NOK 2 000 000 til forskning på bivirkninger av tamoxfen.

Mer informasjon finner du her (PDF).

Eldre med kreft

Kreftforskning relatert til eldre er ett av forskningsområdene der det er behov for mer
innsats. I denne sammenheng betegnes eldre som personer i alderen 65 år eller mer. Cirka 60
prosent av de som får kreft i Norge i dag er i denne aldersgruppen.

Kreftforeningen ønsker med dette å informere om at midler innsamlet til forskning innen eldre
med kreft har blitt utlyst og inviterer forskningsinstitusjoner til å utarbeide søknader innen
følgende to tematiske områder:

1) Klinisk kreftforskning relatert til eldre - NOK 5,8 millioner
2) Behandling av eldre kreftpasienter på sykehjem og kommunale tjenester
(hjemmesykepleien , omsorgsboliger, etc.) - NOK 2,8 millioner

Mer informasjon finner du her (PDF).