Hjem
Det medisinske fakultet

Forsker på aggresiv kreftform

Eldre pasienter tåler ikke den tøffe standardiserte behandlingen som yngre pasienter får mot Akutt Moelygen Leukemi (AML). Når flesteparten av de som rammes er over 65 år, er det et stort behov for å utvikle nye behandlingsformer.

Hovedinnhold

Professor Øystein Bruserud på Institutt for indremedisin jobber med nettopp denne aggressive kreftformen. Han jobber nå med et prosjekt der man ser på basale cellemekanismer for å finne ut om allerede eksisterende medisiner kan brukes mot AML. Samtidig prøver man å finne frem til en såkalt målrettet terapi, som bare angriper kreftcellene og dermed er mer effektiv og gir bedre livskvalitet for pasientene.Håpet er at eldre pasienter skal få forlenget levetid.

Kreftforeningen har skrevet en artikkel om Bruseruds forskning. Hele artikkelen er tilgjengelig på Kreftforeningens hjemmesider.