Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Universitetet forberedt på svineinfluensa

UiB har utarbeidet en pandemiplan som et vedlegg til den sentrale beredskapsplanen. Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken oppfordrer alle avdelinger og fakulteter til å vurdere konkrete tiltak for sin virksomhet.

Hovedinnhold

Planen finner du i vedlegget under (PDF).

Se også sak fra ledelsen: Pandemiplan ved UiB