Hjem
Det medisinske fakultet

Kva er verdt å vite om hjartet?

Det får du svar på 25. oktober, då inviterer Hjartefondet ved Universitetet i Bergen til ope møte.

Det er i Store Auditorium på Haukeland Universitetssjukehus det skjer, mellom klokka 17:00 – 19:30. Foredraga spenner over fleire tema, frå høgt blodtrykk, kunstige hjarteklaffar, alvorlege rytmeforstyrringar, rehabilitering, infarkt og arterieflimmer.

Møtet støttast av Hjarteavdelinga, Institutt for indremedisin ved UiB og Selskapet til Vitenskapens Fremme i Bergen. Les meir meir på www.hjertefondet – og ver hjarteleg velkomne!