Hjem
Det medisinske fakultet

Kvinnelige forskere dominerte prisutdeling

Tre av fem priser fra Det medisinsk-odontologiske fakultet gikk i år til kvinnelige forskere. I tillegg fikk to kvinner Søren Falchs juniorpris.

Alle prisvinnerne samlet. Fra venstre: Dekan Nina Langeland, Cecilie Bredrup,...
Alle prisvinnerne samlet. Fra venstre: Dekan Nina Langeland, Cecilie Bredrup, Marta Ebbing, Kristian Løvås, Anette Wolff, Martha Enger, Kristin Klock og Ingvard Wilhelmsen. Helga Salvesen var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har delt ut priser for årets publikasjoner, årets forskningsgruppe, årets forskningsformidler og årets foreleser. Prisene er på til sammen 350.000 kroner og går til forskere som har utmerket seg særlig i året som gikk. Prisene ble delt ut av dekan Nina Langeland i fakultetsstyremøtet onsdag 23. juni. Samtidig ble Søren Falchs Juniorpriser delt ut.


Publisering i anerkjente internasjonale tidsskrift

Prisene for årets publikasjon gikk til to forskere som har fått publisert sine forskningsresultater i anerkjente internasjonale tidsskrift.

I november 2009 fikk ph.d.-kandidat på Institutt for indremedisin Marta Ebbing og hennes medforskere publisert en artikkel om økt risiko for kreft ved behandling med folsyre og vitamin B12 på hjertepasienter. Artikkelen ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet JAMA, og har fått bred omtale i både norske og utenlandske medier, særlig i USA. Ebbing og hennes kolleger viser på en forbilledlig måte hvordan data fra store intervensjonsstudier kan få fram viktige resultater med stor betydning for hvordan vi skal forstå og følge opp konsekvenser av helsepolitiske anbefalinger for eksempel knyttet til folsyretilskudd.

Professor Helga Salvesen ved Institutt for klinisk medisin har i samarbeid med norske og amerikanske forskere fått resultater som bidrar til ny forståelse for hvordan behandling av livmorkreft kan forbedres og tilpasses individuelt. Resultatene er publisert i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet PNAS. Studien blir omtalt som et svært godt eksempel på translasjonell kreftforskning, der omfattende genstudier er blitt kombinert med omhyggelig kartlegging av kliniske observasjoner. Mesteparten av arbeidet artikkelen bygger på er utført på Universitetet i Bergen.


Studiekvalitet

Professor Kristin Klock ved Institutt for klinisk odontologi har siden 1995 ledet og utviklet praksisdelen av tannlegestudiet ved UiB, og i år ble hun tildelt fakultetets studiekvalitetspris for dette utviklingsarbeidet. Tannlegeyrket er praktisk, og studentene må derfor tilegne seg praktiske ferdigheter som de kan ta med i yrkeslivet. Samarbeid og koordinasjon mellom universitet og offentlig helsetjeneste letter overgangen fra studenttilværelsen til yrkeslivet, og opplegget er så vellykket at ”Bergensmodellen” har blitt tatt i bruk også ved andre norske læresteder.


Årets forskningsgruppe

Årets forskningsgruppe gikk til professor Eystein Husebyes gruppe på Institutt for indremedisin. Gruppen arbeider med endokrine sykdommer. Husebyes gruppe har satset stort på internasjonalt samarbeid og koordinerer i dag et europeisk forskningsnettverk innenfor EUs 7 rammeprogram.

 

Formidlingsprisen

Årets pris for fremragende forskningsformidling gikk til professor Ingvard Wilhelmsen for hans mangeårige innsats for å formidle kunnskap om medisinsk og helsefaglig forskning til fagfolk og allmennhet i Norge og i utlandet på en engasjerende og nyskapende måte. Wilhelmsen har blant annet bidratt til produksjonen av en film som fulgte tre pasienter med hypokondri gjennom en terapiprosess ved Hypokonderklinikken ved Haraldsplass i Bergen.


Søren Falchs priser

Styret for Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs fond delte også ut to priser til forskere under 40 år. Prisene går til to kvinnelige forskere som har utmerket seg med sin forskning. Cecilie Bredrup er postdoktor på Institutt for Klinisk medisin og forsker på arvelige øyesykdommer som gir synshemming, mens Martha Chekenya Enger er ansatt på Institutt for biomedisin og forsker på hvordan og hvorfor pasienter reagerer ulikt på behandling av aggressiv hjernesvulst. Prisen er på 50.000 kroner.