Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhende frå Forskingsrådet

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) støttar forskingsprosjekt av høg vitskapleg kvalitet innafor alle fag og disiplinar, uavhengig av om dei fell innafor eller utanfor prioriterte satsingsområde. Nytt i 2010 er at det óg er ein tematisk utlysning innafor feltet fornybar energi og fangst og lagring av karbondioksid. Søknadsfrist er 4. juni 2009.

Les meir på Forskingsrådets nettsider