Hjem
Det medisinske fakultet

Alzheimers sykdom; ny forskning

Lasse Melvær Giil, assistentlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, vil søke snarlig opptak til doktorgradsprogrammet ved Klinisk Institutt 2. Han har utviklet en teori rundt mulige nye årsaksmekanismer ved Alzheimers sykdom.

Hovedinnhold

Det er allerede utviklet konkrete testbare eksperimenter på hypotesen til Giil, som nå bare mangler finansiering.

Hypotesen Lasse Melvær Giil ønsker å teste ut er blitt forelagt flere sterke forskningsmiljø i regionen og flere av disse ønsker å delta med sin kompetanse og utstyr. Dette er svært gledelig og inspirerende. God forskning krever i dag godt og nært samarbeid mellom flere grupper både på tvers av fag, institusjon og region.

Det planlegges derfor aktivt samarbeid mellom følgende forskningsgrupper i region Vest: Sesam i Stavanger ved professor Dag Årsland, Nevrologisk avdeling HB ved professor Christian Vedeler og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin HB ved professor og avdelingssjef Einar Klæboe Kristoffersen. Gruppen skal også etter planen knyttes opp mot Karolinska Instituttet i Stockholm. 

Det planlagte prosjektet involverer både immunologisk og translasjonell forskning.

For Haraldsplass Diakonale Sykehus representerer dette en enestående sjanse til å delta aktivt i biomedisinsk forskning.