Hjem
Det medisinske fakultet

Store forventninger til forskningsledere

I høst startet Det medisinsk-odontologiske fakultet opp sitt første utviklingsprogram for yngre forskningsledere (YFL). På åpningsdagen i september møttes de åtte deltakerne for første gang.

Hovedinnhold

 

Fakultetsdirektør Nina Mevold har store forventninger til programmet som nå er satt i gang.   - Vi har fått en god gruppe med dyktige forskningsledere, og jeg er sikker på at de vil ha stort utbytte av programmet. De vil også dra nytte av hverandre.

- Åpningsdagen var inspirerende, og deltakerne gav klare innspill til programmets utforming. Disse vil vi ta med oss i den videre utformingen av opplegget, sier Mevold.

I programmet legges det opp til fire todagers samlinger over ett år, med emner som spenner fra teamutvikling og lederroller, til søknadsprosessen for eksternfinansiering og helsepolitikk i et samfunnsperspektiv. Både Personal- og organisasjonsavdelingen og Forskningsavdelingen bidrar sterkt, og skal arrangere hver sin hovedsamling i løpet av året.

I tillegg til todagerssamlinger og lunsjseminarer vil deltakerne jobbe med individuelle oppgaver. Da vil de også få tett oppfølgning av mentorer som er engasjert i programmet.

Mevold understreker at dette er det første lederprogrammet av denne typen ved UiB. - Det er viktig at programmet svarer til forventningene. Det er opp til både oss som arrangører, og deltakerne selv, at programmet får den kvaliteten som vi ønsker, sier Mevold, og benytter samtidig muligheten til å ønske gruppen lykke til!

Les mer om programmet her.