Hjem
Det medisinske fakultet

Nyheter fra Forskingsrådet

Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo arrangerer en nasjonal workshop den 24. juni på Universitetet i Oslo for forskere fra norske institusjoner som planlegger å søke Starting Grants fra European Research Council (ERC).

ERC finansierer fremragende, banebrytende forskning i Europa innenfor alle fagområder. Starting Grants er den ene av ERCs to finansieringsformer og retter seg mot unge lovende forskere i etableringsfasen.

Tredje utlysning av Starting Grants er ventet i løpet av sommeren 2009. Det vil være tre søknadsfrister i løpet av høsten, en for hver av de tre fagområder Physical Sciences and Engineering, Social Sciences and Humanities samt Life Sciences.

Konkurransen om Starting Grants er hard, og det er avgjørende å skrive en god søknad - på workshop'en gis det verdifulle råd om hvordan. Workshop'en arrangeres i samarbeid med konsulentfirmaet Yellow Research. Arrangementet er åpent for forskere fra norske institusjoner som planlegger å søke Starting Grants, samt for administratorer involvert i søknadssskrivningen. Workshop'en vil foregå på engelsk. Antall deltakere er begrenset til 70, ved overtegning vil forskere ha fortrinnsrett. For nærmere informasjon om programmet se invitasjon og program til høyre på siden.