Hjem
Det medisinske fakultet

Fem millioner til Dyreavdelingen

Gode nyheter for Det medisinsk-odontologiske fakultet i Universitetsbudsjettet

Etikk og dyrevelferd er en viktig del av arbeidet på Dyreavdelingen
Etikk og dyrevelferd er en viktig del av arbeidet på Dyreavdelingen
Foto/ill.:
Scanpix

Hovedinnhold

Universitetsstyret vedtok onsdag 1. desember universitetsbudsjettet for 2011. Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) får i dette budsjettet en utstyrsbevilgning på 5 millioner kroner, som skal benyttes til en styrking av fakultetets Dyreavdeling. Fakultetet hadde spilt inn dette på prioritert plass i sitt budsjettinnspill til universitetetsstyret. Selv om behovet langt overskrider bevilgningen, er dette en fin start på styrkingen av denne viktige infrastrukturen.

Kvalitetssikring av studier som involverer dyr

Fakultetsledelsen har initiert en prosess ved Dyreavdelingen med å utrede akkreditering, en kvalitetssikring som gir sikkerhet for at organisasjonen lever opp til en rekke kvalitetskriterier. Dette er en frivillig ordning organisasjoner kan gjennomføre for å bevise sin kompetanse overfor kunder, myndigheter eller seg selv. Bevilgningen kommer godt med i oppfølgingen av en slik prosess, sier veterinær og forsker Aurora Brønstad, som er leder ved Dyreavdelingen.

I EU-prosjekter kreves det at forskningsgruppen knytter til seg ekspertise som kan gi nærmere råd og veiledning. I praksis er det Dyreavdelingen som sitter på denne typen kompetanse, og det er gelt nødvendig å kunne dokumentere denne ekspertisen overfor EUs organer. Akkreditering vil gjøre at forskningsmiljøene i Bergen kan gjennomføre EU-prosjekter som innebærer bruk av dyr.

- Dyreavdelingen har stort fokus på etikk allerede i dag. Dyrenes ve og vel er en viktig motivasjonsfaktor for de ansatte. Gevinsten ved akkreditering vil være bedre styring og dokumentasjon av etterlevelse av etiske standarder for dyreforsøk. Akkreditering er dessuten en systematisk tilnærming til bedre dyrevelferd, kvalitet og HMS, sier Brønstad.


Satsing på en strategisk viktig fellesressurs

Dyreavdelingen benyttes i dag både av fakultetets egne forskere, av andre miljø på universitetet og av eksterne brukere i regionen. - Dette er å regne som MOF sitt forskningsfartøy, som vi driver på vegne av hele universitetet, forklarer dekan på MOF, Nina Langeland. - Forskningen her er svært kostbar, og vi har hatt liten mulighet til å prioritere store investeringer innenfor budsjettrammen. Derfor er denne budsjettildelingen gode nyheter, både for oss og andre brukere av Dyreavdelingen, avslutter Langeland.