Hjem
Det medisinske fakultet

Armauer Hansen i nye klede

Lenge har stillas og presenningar dekka Armauer Hansens hus (AHH). Men om kort tid er det klart for nyopning til glede for både studentar og tilsette ved MOF.

Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær, UiB

Hovedinnhold

Medan dei fleste tek ein velfortjent juleferie er det flyttesjau for fakultetsadministrasjonen på Det medisinsk-odontologiske fakultet. Dei midlertidige brakkene som i snart to år har fungert som kontorlokale skal tømast, og fjerde etasje i nyrenoverte Armauer Hansens hus skal flyttast inn i.

Nye studentarbeidsplassar
Også studentane vert med på flyttelasset.  I første etasje opnar tilsaman 228 nye lesesalsplassar i tillegg til fleire grupperom. Studentarbeidsplassane er for alle studentgrupper ved fakultetet, og skal stå klare til bruk allereie første dag i det nye semesteret, 7. januar.

– Vi er svært nøgde med å kunne tilby studentane nye og betre arbeidsplassar, etter at dei i fleire år har hatt utilfredsstillande arbeidsforhold, seier dekan Nina Langeland.   – AHH kjem i tillegg til studentareala i nytt odontologibygg som vi også er svært nøgde med. Vi arbeider for å få enda fleire gode undervisningsareal i underetasjen i AHH, i gamalt odontologibygg, og i Barne- og ungdomspsykiatrisk senter (BUSP) når det står ferdig.

Informasjonssenteret
Informasjonssenteret for studentar skal også ha tilhald i første etasje i Armauer Hansens hus.

- Vi gledar oss til vera midt blant studentane igjen, seier koordinator for informasjonssenteret, Marit Bergheim.

Vegen har stundom vore lang å gå i all slags vêr til informasjonssenteret i «brakkene». Frå neste semester kan studentane gå tørrskodde over gangbrua frå Haukeland Universitetssjukehus og BB-bygget til både studentarbeidsplassane og informasjonssenteret.