Hjem
Det medisinske fakultet

Fakultetets toårige handlingsplaner styrebehandlet

Fem handlingsplaner er nå klare til å iverksettes ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Foto/ill.:
Nina Mevold

Hovedinnhold

Åpenhet og transparens står høyt når fakultetsledelsen nå legger fram sin operasjonalisering av fakultetets strategi i toårige handlingsplaner. Noen har kritisert strategiplanen for å være for lite konkret. Med de omfattende handlingsplanene legges detaljene nå åpent fram, både overfor Fakultetsstyret og organisasjonen ellers. Fakultetet har en sammensatt organisasjon og ledelsesstrukturene er komplekse. Med handlingsplanene kommuniserer fakultetsledelsen sine handlingsmål til bredden av fakultetets ledere.

Ambisiøse planer

 - Med handlingsplanene legger vi ’hodet på blokken’, sier dekan Nina Langeland. -Det blir veldig tydelig hva vi ikke får til. Fakultetsstyret var fornøyd med planene, og karakteriserte dem som ambisiøse. For meg er fokuset på fakultetets kjernevirksomhet; forskning og utdanning viktig, samtidig er jeg opptatt av trivsel for fakultetets medarbeidere.

Fakultetsdirektør Nina Mevold er svært fornøyd med at handlingsplanene ble styrebehandlet i junimøtet som planlagt, og tror at handlingsplanene vil være et effektivt styringsverktøy både for faglig og administrativ ledelse. Både Langeland og Mevold håper at planene vil benyttes godt i organisasjonen og vil gjerne ha tilbakemeldinger både av positiv og negativ art.

Omfattende prosesser

Handlingsplanene er arbeidet fram det siste året, etter at strategiplanen ble vedtatt i juni i fjor. Det er fakultetets ledelse ved dekan, pro- og visedekan, samt fakultetsdirektør og assisterende fakultetsdirektør som har hatt framdrifts- og skriveansvar. Men flere utkast er drøftet med instituttlederne og i fakultetets ulike utvalg.

De som leser handlingsplanene, vil se at fakultetsledelsen setter i gang omfattende prosesser de kommende årene; blant annet ny studieplan i medisin, reorganisering av kjernefasiliteter for forskning, et løft for mer og bedre formidling, reorganisering av fakultetsorganisasjonen og et prosjekt for profesjonalisering av rekrutteringsprosessene. Flere av disse prosjektene er allerede igangsatt.

Handlingsplanene finner du her