Hjem
Det medisinske fakultet

Fakultetsstyrevalg 2013

Medlemmer til fakultetsstyret velges for en periode på 4 år. Forrige valg var i 2009 og kommende valg blir gjennomført i år, nærmere bestemt i perioden torsdag 30. mai til onsdag 5. juni.

Valget foregår elektronisk og som preferansevalg.

 

Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:

  • Gr. A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gr. B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gr. C: Teknisk og administrativt tilsatte
  • Gr. D: Studenter

 

Valget av studentrepresentanter foregår i valgmøte med Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg (MOSU) som valgforsamling.

Fristen for å foreslå kandidater i gruppe A, B og C til fakultetsstyrevalget er mandag 29. april 2013.

Se valgkunngjøring her for nærmere detaljer.